مدیریت مبارزه با بیماری های غلات رایج در استان فارس

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
حفظ نباتات
نویسنده : بهرام منصوری
تعداد صفحات: 2
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 58
تعداد دریافت فایل: 5
ارسال نظر در مورد این عنوان