رقم های انگور دیرشکوفا بمنظور کاهش خسارت سرمای دیررس بهاره

نوع منبع: نشریه ترویجی
موضوعات :
باغبانی
نویسنده : محمدجواد کرمی
تعداد صفحات: 2
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
ارسال نظر در مورد این عنوان