رقم های انگور دیرشکوفا بمنظور کاهش خسارت سرمای دیررس بهاره

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
باغبانی
تعداد صفحات: 2
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 451
تعداد دریافت فایل: 101
ارسال نظر در مورد این عنوان