روش های کاربردی تربیت درختان سیب در سیستم متراکم

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
باغبانی
نویسنده : دکتر بیژن کاوسی
تعداد صفحات: 2
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 630
تعداد دریافت فایل: 175