کاشت مکانیزه غلات بذرکارها و تنظیم آنها

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
مکانیزاسیون
تعداد صفحات: 20
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 880
تعداد دریافت فایل: 358
ارسال نظر در مورد این عنوان