جو جنوب مناسب برای کشت در مناطق گرم جنوب کشور

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
تاریخ انتشار: 1381
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 287
تعداد دریافت فایل: 112
ارسال نظر در مورد این عنوان