تحقیقات مقاومت به آفات و بیماریها (بانک ژن گیاهی ملی ایران)

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
گیاه پزشگی
تاریخ انتشار: 1380
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 62
تعداد دریافت فایل: 1
ارسال نظر در مورد این عنوان