جو والفجر: مناسب برای کشت در مناطق معتدل کشور

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
تاریخ انتشار: 1380
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 148
تعداد دریافت فایل: 36
ارسال نظر در مورد این عنوان