عوامل مؤثر بر مصرف در بازار داخلی پسته ایران

نوع رسانه: نشریه ترویجی
نویسنده : دکتر رضا صداقت
تعداد صفحات: 28
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 242
تعداد دریافت فایل: 111