آشنایی با مهمترین آفات پنبه و راههای مبارزه با آن

نوع رسانه: بروشور
موضوعات :
گیاهپزشکی
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1382
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 538
تعداد دریافت فایل: 196