طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ‌های گیاهی منطقه نهبندان (چاوک)

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
مرتع
نویسنده : اصغر پاریاب
تاریخ انتشار: 1385
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 53
ارسال نظر در مورد این عنوان