طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ‌های گیاهی منطقه میناب

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
مرتع
نویسنده : احمد ناصری
تاریخ انتشار: 1385
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 44
ارسال نظر در مورد این عنوان