پرتودهی خرماهای خشک برای کنترل آفات انباری آن

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
باغبانی
تعداد صفحات: 8
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 66
تعداد دریافت فایل: 14
ارسال نظر در مورد این عنوان