مدیریت تلفیقی کنترل بیولوژیک محور آفات چوبخوار خرما

نوع رسانه: نشریه فنی
نویسنده : مسعود لطیفیان
تعداد صفحات: 15
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 28
ارسال نظر در مورد این عنوان