اصول مبارزه شیمیایی در مدیریت تلفیقی آفات خرما

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
باغبانی
نویسنده : مسعود لطیفیان
تعداد صفحات: 10
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 137
تعداد دریافت فایل: 9
ارسال نظر در مورد این عنوان