مدیریت تلفیقی مبارزه با زنجرک خرما

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
باغبانی
نویسنده : مسعود لطیفیان
تعداد صفحات: 2
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 25
تعداد دریافت فایل: 3
ارسال نظر در مورد این عنوان