خارزنی و اهمیت آن در نخلستان

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
باغبانی
نویسنده : احمد مستعان
تعداد صفحات: 11
تاریخ انتشار: 1392
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 35
تعداد دریافت فایل: 1
ارسال نظر در مورد این عنوان