راهنمای پایش، یادداشت‌برداری و ارزیابی بیماری‌های مهم گندم و جو در مزرعه و گلخانه

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 267
تعداد دریافت فایل: 89
ارسال نظر در مورد این عنوان