مدیریت کنترل سرخرطومی جالیز Acythopeus curvirostris persicus Thompson

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاه پزشگی
نویسنده : کاظم محمد پور
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 13
ارسال نظر در مورد این عنوان