مدیریت کنترل سرخرطومی جالیز Acythopeus curvirostris persicus Thompson

نوع منبع: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاه پزشگی
نویسنده : کاظم محمد پور
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
ارسال نظر در مورد این عنوان