مدیریت آفات در خیار گلخانه‌ای با کاربرد سموم با منشاء گیاهی

نوع رسانه: پوستر
موضوعات :
گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 322
تعداد دریافت فایل: 80