معرفی ارقام داودی متحمل به ویروس پژمردگی لکه‌ای گوجه فرنگی (TSWV) در شرایط گلخانه

نوع منبع: پوستر
موضوعات :
گیاه پزشگی
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
ارسال نظر در مورد این عنوان