معرفی ارقام داودی متحمل به ویروس پژمردگی لکه‌ای گوجه فرنگی (TSWV) در شرایط گلخانه

نوع رسانه: پوستر
موضوعات :
گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 287
تعداد دریافت فایل: 44