بیماری سفیدک پودری درختان سیب و روشهای مدیریت آن

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
حفظ نباتات
نویسنده : احمد حیدریان
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 98
تعداد دریافت فایل: 65
ارسال نظر در مورد این عنوان