بیماری سفیدک پودری درختان سیب و روشهای مدیریت آن

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهپزشکی
کلیدواژگان / برچسب ها :
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 120
تعداد دریافت فایل: 78
ارسال نظر در مورد این عنوان