بیماری سفیدک پودری درختان سیب و روشهای مدیریت آن

نوع منبع: نشریه ترویجی
موضوعات :
حفظ نباتات
نویسنده : احمد حیدریان
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
ارسال نظر در مورد این عنوان