دستورالعمل نحوه نگه داری و بهره برداری از سامانه های آبیاری قطره ای

نوع رسانه: بروشور
موضوعات :
آبیاری تحت فشار
تعداد صفحات: 4
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 385
تعداد دریافت فایل: 190