دستورالعمل نحوه مقابله با گرفتگی قطره چکان ها در سامانه های آبیاری قطره ای

نوع رسانه: بروشور
موضوعات :
آبیاری تحت فشار
تعداد صفحات: 6
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 683
تعداد دریافت فایل: 369