مدیریت بیماری سفیدک کرکی خیار در کشتهای گلخانه‌ای

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موضوعات :
گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 138
تعداد دریافت فایل: 43
ارسال نظر در مورد این عنوان