راهنمای برداشت و پس از برداشت برنج

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
زراعت
شابک: 978-9645201775
تعداد صفحات: 239
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1389
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 332
تعداد دریافت فایل: 864