کاربرد غده‌های بذری آغشته به قارچ‌کش بیولوژیک Talaromyces flavus جهت کنترل پژمردگی ورتیسیلیومی سیب‌زمینی

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 420
تعداد دریافت فایل: 113