کاربرد غده‌های بذری آغشته به قارچ‌کش بیولوژیک Talaromyces flavus جهت کنترل پژمردگی ورتیسیلیومی سیب‌زمینی

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موضوعات :
گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 280
تعداد دریافت فایل: 74