کاربرد صابون حشره‌کش در کنترل شته‌ها در گلخانه

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موضوعات :
گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 330
تعداد دریافت فایل: 418