کنترل شیمیایی گل‌جالیز مصری در توتون باسما و سیب‌زمینی

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 479
تعداد دریافت فایل: 202