مدیریت کنه جوانه بادام Acalitus phloeocoptes (Acari: Eriophyoidea)

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
نویسنده : دکتر هاشم کمالی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 580
تعداد دریافت فایل: 584