بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی زیتون

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
گیاهپزشکی
شابک: 978-9645201669
تعداد صفحات: 92
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1388
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 346
تعداد دریافت فایل: 198