آموزش و ترویج مشارکتی مدیریت منابع آب کشاورزی، راهنمای آموزشی کشاورزان

نوع رسانه: کتاب
شابک: 978-9645201812
تعداد صفحات: 418
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1389
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,297
تعداد دریافت فایل: 804