ارزشیابی مشارکتی طرح زنان تسهیلگر توسعه روستایی ، فرایند اجرت و اثرات

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
توسعه روستایی
شابک: 978-9645202130
تعداد صفحات: 200
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1390
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,202
تعداد دریافت فایل: 1,480