مدیریت سپردار زرد شرقی مرکبا Aonidiella orientalis Newstead

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موضوعات :
گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 161
تعداد دریافت فایل: 20
ارسال نظر در مورد این عنوان