اصول تولید و کاشت بذر حقیقی سیب زمینی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سبزی و صیفی
تعداد صفحات: 50
تاریخ انتشار: 1387
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 428
تعداد دریافت فایل: 469