اندازه‌گیری دبی عبوری آب در لوله‌ها و سامانه‌های آبیاری تحت فشار

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
سایر
کلیدواژگان / برچسب ها :
آبیاری تحت فشار
تعداد صفحات: 12
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 300
تعداد دریافت فایل: 334