اندازه‌گیری دبی عبوری آب در لوله‌ها و سامانه‌های آبیاری تحت فشار

نوع رسانه: نشریه فنی
کلیدواژگان / برچسب ها :
آبیاری تحت فشار
تعداد صفحات: 12
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 228
تعداد دریافت فایل: 719