اصول کاشت مینی تیوبر سیب زمینی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سبزی و صیفی
تعداد صفحات: 10
تاریخ انتشار: 1387
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 650
تعداد دریافت فایل: 723