کنترل غیر شیمیایی کرم ساقه خوار نواری برنج

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موضوعات :
گیاهپزشکی
نویسنده : فرزاد مجیدی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات برنج کشور
تعداد صفحات: 6
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 501
تعداد دریافت فایل: 167