دستورالعمل فنی کاشت،داشت،برداشت و انبارداری سیب زمینی ارقام ساوالان و خاوران

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سبزی و صیفی
تعداد صفحات: 24
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 1393
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 652
تعداد دریافت فایل: 499