کشت بافت و تولید میکروتیوبر و مینی تیوبر سیب زمینی

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
سبزی و صیفی
تعداد صفحات: 36
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 1393
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 749
تعداد دریافت فایل: 533