تکنیک تولید مینی تیوبر سیب زمینی در سیستم هواکشت

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
تعداد صفحات: 24
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 379
تعداد دریافت فایل: 134