معرفی ارقام سیب زمینی متحمل به کم آبی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 1393
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 255
تعداد دریافت فایل: 90