معرفی ارقام سیب زمینی متحمل به کم آبی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سبزی و صیفی
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 1393
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 357
تعداد دریافت فایل: 168