معرفی اراقام سیب زمینی پرمحصول و متحمل به بیماری سفیدک دروغی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
تعداد صفحات: 14
تاریخ انتشار: 1393
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 228
تعداد دریافت فایل: 79