معرفی ارقام سیب زمینی پرمحصول و متحمل به بیماری سفیدک دروغی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
تعداد صفحات: 14
تاریخ انتشار: 1393
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 411
تعداد دریافت فایل: 191