دستورالعمل فنی کشت سیب زمینی بعد از برداشت جو در منطقه اردبیل

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
تعداد صفحات: 12
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 1393
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 276
تعداد دریافت فایل: 195