پتانسیل تولید واقعی سیب زمینی در مناطق مختلف استان اردبیل و راهکارهای افزایش آن

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سبزی و صیفی
تعداد صفحات: 11
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 407
تعداد دریافت فایل: 146