فاصله ایزولاسیون برای تولید بذر سیب زمینی در مناطق اردبیل، نمین و نیر

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سبزی و صیفی
تعداد صفحات: 27
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 416
تعداد دریافت فایل: 153