تولید مینی تیوبر سیب زمینی با استفاده از باکتری های محرک رشد ریشه در سیستم هواکشت

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
زراعت
تعداد صفحات: 22
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 286
تعداد دریافت فایل: 271