تولید مینی تیوبر سیب زمینی با استفاده از باکتری های محرک رشد ریشه در سیستم هواکشت

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سبزی و صیفی
تعداد صفحات: 22
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 505
تعداد دریافت فایل: 457