تعیین بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب در مزارع سیب زمینی خوراکی و بذری منطقه اردبیل

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
سبزی و صیفی
تعداد صفحات: 42
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 372
تعداد دریافت فایل: 257