مناسبترین آرایش کاشت برای تولید سیب زمینی بذری با روش آبیاری نشتی

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
سبزی و صیفی
تعداد صفحات: 15
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 443
تعداد دریافت فایل: 170