آرایش کاشت سه ردیفه با دو نوار تیپ و دو ردیف با یک نوار تیپ و مقایسه آنها با روش مرسوم در مزارع سیب زمینی

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
سبزی و صیفی
تعداد صفحات: 22
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 726
تعداد دریافت فایل: 245