افزایش عملکرد سیب زمینی و کارایی مصرف آب در شرایط کم خاکورزی

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
سبزی و صیفی
تعداد صفحات: 17
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 493
تعداد دریافت فایل: 161